Kandungan Sejarah (Tingkatan 1)

BAB 1: SEJARAH DAN KITA
1.0 Pengenalan
1.1 Pengertian Sejarah
1.2 Ciri-ciri Sejarah
1.3 Sumber Sejarah
1.4 Kaedah Pengkajian Sejarah
1.5 Pentafsiran Sejarah
1.6 Kepentingan Sejarah

BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH
1.0 Pengenalan
1.1 Zaman Paleolitik
1.2 Zaman Neolitik
1.3 Zaman Logam

BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
3.0 Pengenalan
3.1 Kerajaan Agraria
3.2 Kerajaan Maritim
BAB 4: PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
4.0 Pengenalan
4.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
4.2 Asal Usul Nama Melaka
4.3 Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka

BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA
5.0 Pengenalan
5.1 Pentadbiran yang Sistematik
5.2 Pusat Perdagangan
5.3 Kematangan Hubungan Luar
5.4 Pusat Pengembangan Agama Islam
5.5 Pusat Kegiatan Ilmu
5.6 Perluasan Kuasa

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA
6.0 Pengenalan
6.1 Kelemahan Kepimpinan
6.2 Masalah Perpaduan
6.3 Kelemahan Askar Melaka
6.4 Kedatangan Portugis

BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
7.0 Pengenalan
7.1 Pengasasan Kerajaan Johor
7.2 Kegemilangan Kerajaan Johor
7.3 Kemerosotan Kerajaan Johor

BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU
8.0 Pengenalan
8.1 Kerajaan Melayu yang Tua
8.2 Kerajaan Melayu yang Baru

BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU
9.0 Pengenalan
9.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
9.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu
9.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu
9.4 Sosiobudaya

BAB 10: SARAWAK
10.0 Pengenalan
10.1 Latar Belakang Sejarah Sarawak
10.2 Masyarakat Sarawak
10.3 Kegiatan Sosiobudaya
10.4 Kegiatan Ekonomi

BAB 11: SABAH
11.0 Pengenalan
11.1 Latar Belakang Sejarah Sabah
11.2 Masyarakat Sabah
11.3 Kegiatan Sosiobudaya
11.4 Kegiatan Ekonomi

Advertisements