Ulangkaji SPM 2009

Pelajar-pelajar yang belum mendapatkan bahan daripada VLE  sila dapat bahan tersebut di sini. VLE masih tergendala!

Advertisements

Madinah

Madinah

Malayan Union

Mengapakah Sejarah Penting?

Para pelajar sekalian, saya Cik. Zainab Ismail guru Sejarah Tingkatan 1 dan 5 ingin mendapatkan pandangan pelajar tentang subjek sejarah. Mengapakah sejarah penting dalam hidup kita? Perlukah kita mempelajari sejarah? Mengapa? Hantarkan pandangan anda secara ikhlas.

Sumber Rujukan

SENARAI BUKU:

1. Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 (Dewan Bahasa dan Pustaka)

LAMAN WEB:

BAB 1: SEJARAH DAN KITA

http://www.geocities.com/yosemite/georg/5620

http://cs.usm.my/combits/pntara/rsd.htm

http://ujid.tripod.com/history/history-sumber.html

BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

http://members.tripodasia.commael/pengertiantamadun.htm

http://google.yahoo.com/bin/query._Malaysia&hq=site:www.jma.gov.my

http://ujid.tripod.com/history/990323artifakraub.html

http://ujid.tripod.com/history/neolithic-war.html

http://eawc.evansville.edu/

BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

htpp://www.geocities.com/zn25/pendidikan/Agraria.html

htpp://tkc.hypermart.net.upload/data/love_1.doc

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara 

BAB 4: PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA

BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU

BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU

BAB 10: SARAWAK

BAB 11: SABAH

Kandungan Sejarah (Tingkatan 1)

BAB 1: SEJARAH DAN KITA
1.0 Pengenalan
1.1 Pengertian Sejarah
1.2 Ciri-ciri Sejarah
1.3 Sumber Sejarah
1.4 Kaedah Pengkajian Sejarah
1.5 Pentafsiran Sejarah
1.6 Kepentingan Sejarah

BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH
1.0 Pengenalan
1.1 Zaman Paleolitik
1.2 Zaman Neolitik
1.3 Zaman Logam

BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
3.0 Pengenalan
3.1 Kerajaan Agraria
3.2 Kerajaan Maritim
BAB 4: PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
4.0 Pengenalan
4.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
4.2 Asal Usul Nama Melaka
4.3 Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka

BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA
5.0 Pengenalan
5.1 Pentadbiran yang Sistematik
5.2 Pusat Perdagangan
5.3 Kematangan Hubungan Luar
5.4 Pusat Pengembangan Agama Islam
5.5 Pusat Kegiatan Ilmu
5.6 Perluasan Kuasa

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA
6.0 Pengenalan
6.1 Kelemahan Kepimpinan
6.2 Masalah Perpaduan
6.3 Kelemahan Askar Melaka
6.4 Kedatangan Portugis

BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
7.0 Pengenalan
7.1 Pengasasan Kerajaan Johor
7.2 Kegemilangan Kerajaan Johor
7.3 Kemerosotan Kerajaan Johor

BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU
8.0 Pengenalan
8.1 Kerajaan Melayu yang Tua
8.2 Kerajaan Melayu yang Baru

BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU
9.0 Pengenalan
9.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
9.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu
9.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu
9.4 Sosiobudaya

BAB 10: SARAWAK
10.0 Pengenalan
10.1 Latar Belakang Sejarah Sarawak
10.2 Masyarakat Sarawak
10.3 Kegiatan Sosiobudaya
10.4 Kegiatan Ekonomi

BAB 11: SABAH
11.0 Pengenalan
11.1 Latar Belakang Sejarah Sabah
11.2 Masyarakat Sabah
11.3 Kegiatan Sosiobudaya
11.4 Kegiatan Ekonomi